Å knekke klør har aldri vært enklere!

Etter mange år som ivrig krabbefisker, vokste ideen om Kloknekkeren fram. Jeg savnet et effektivt, skånsomt og funksjonelt redskap til knekking av krabbeklør. Den første Kloknekkeren jeg utviklet, var kun til eget bruk, men positive tilbakemeldinger motiverte meg til å videreutvikle, utbedre og etterhvert starte en liten produksjon på redskapet. Jeg bygget om carporten til et snekkerverksted, og kjøpte inn maskiner og verktøy for å kunne lage Kloknekkere hjemme hos meg selv. Både etterspørsel og produksjon har økt raskt, og i dag er Kloknekkeren et særegent produkt og en populær gave som gjør kloknekkingen til en lek. Ta kontakt hvis du er interessert!

- John Kristian Stenersen.

Video

Et supert produkt til krabbeelskere

Etterspørsel og produksjon har økt raskt, og i dag er Kloknekkeren et særegent produkt og en populær gave som gjør kloknekkingen til en lek. Ta kontakt hvis du er interessert!